Překlady & Korektury

  • Překlady článků a vědeckých příspěvků v oblastech spadajících pod filosofickou fakultu (např. lingvistika, filosofie, historie, pedagogika, média a jiné)
  • Zkušenosti s překlady v oblasti analytické chemie.
  • Webové stránky

Ceník

Služba Jednotka Cena za jednotku
Korektura 1.800 znaků 100 Kč
Překlad 1.800 znaků 250 Kč
Tlumočení 1 hodina 300 Kč

 

  • anotace bakalářských a magisterských prací
  • životopisy

Chci si nechat udělat chytrý překlad/korekturu