Nevyslovuji 'r'

are [ə:] jste, jsou,     car [kɑː] auto

[:]

I [a:ɪ] já,     you [jʊ:] ty/vy,     are [ə:] jste, jsou,     too [tuː] příliš,     car [kɑː] auto

[θ] th

thank [θæŋk] děkovat

[ð] th

this [ðɪs] toto, tento, tato

[ŋ] ng, nk

thank [θæŋk] děkovat