Den 4

Po tomto quizu Vás ještě čeká jednoduchý překlad. Quiz s Vámi projde principy skladby vět
a testový překlad ověří, že všemu rozumíte.