Den 3

 • Deadline: Pondělí 18.1.
 • Úkol 1: Poslech
 • Úkol 2: Úkoly v sešitu
 • Úkol 3: Flash karty

Úkol 1

 • Poslechněte si rozhovor.

Úkol 2

Udělejte úkoly v pracovním sešitu.

Úkol 3

 • Na Flash karty si pod anglický popis do [hranaté závorky] napište výslovnost podle slovníčku.
 • Nebojte, časem se naučíte fonetický znakům zcela rozumět.
 • Chcete-li však, tak si pod slovníkovou výslovnost obyčejnou tužkou můžete napsat výslovnost podle sebe. Nicméně angličtina prostě má některé zvuky, které v češtině nemáme a proto se moc dobře do českých obyčejných znaků přepsat nedají.
 • Když se z Flash karet učíte, říkejte si slova nahlas, abyste si vyzkoušeli, jak vám v ústech zní a rezonují. Také si je pak snadněji zapamatujete.

 

 

Slovní zásoba

I [a:ɪ] já

you [jʊ:] ty, vy
 
it [ɪt] to, ono
 
a/an [ə/ən] nějaký jeden
 
how [haʊ] jak
 
what [wət] co; jaký
 
and [ən] a
 
am [əm] jsem
 
is [ɪz] je
 
are [ə:] jste, jsou
 
long [lɒŋ] dlouhý
 
too [tuː] příliš
 
very [ˈverɪ] velmi
 
quite [kwaɪt] docela
 
today [təˈdeɪ] dnes
 
cook [kʊk] kuchař
dog [dɒg] pes
bus [bʌs] autobus
car [kɑː] auto
train [treɪn] vlak

Gramatika

 

Dobrovolný úkol

 • Přepište věty
 • V každé je jedna chyba
 • Pro login použíjte svůj kód
 • Test Vám dá na konci zpětnou vazbu
 • Test můžete zkoušet jak často a kdykoliv se Vám chce