Den 1

 • Úkol 1: Shlédněte video
 • Úkol 2: Odpovězte na otázky
 • Úkol 3: Seznamte se se Seznamem
 • Úkol dobrovolný: Opravte chyby

Úkol 1

 

Úkol 2

 • Odpovězte prosím celou větou(!) Nebojte se chybovat.
  Hlavní je si zkusit odpovědět.
 • Pozorně si prohlédnéte připravené odpovědi. Budou se Vám hodit později.
 • Nevíte-li, jak odpovědět napište N/A

 

(1.1.1) Odpovězte podle sebe

Úkol 3

 • Seznamte se se Seznamem - KLIK
 • Přidejte si do něj svá nová slovíčka.

Slovní zásoba

I [a:ɪ] já

you [jʊ:] ty, vy
 
it [ɪt] to, ono
 
a/an [ə/ən] nějaký jeden
 
how [haʊ] jak
 
what [wət] co; jaký
 
and [ən] a
 
am [ɪz] jsem
 
is [ɪz] je
 
are [ə:] jste, jsou
 
long [lɒŋ] dlouhý
 
too [tuː] příliš
 
very [ˈverɪ] velmi
 
quite [kwaɪt] docela
 
cook [kʊk] kuchař
dog [dɒg] pes
bus [bʌs] autobus
car [kɑː] auto
train [treɪn] vlak

Gramatika

 

Dobrovolný úkol

 • Přepište věty
 • V každé je jedna chyba
 • Pro login použíjte svůj kód
 • Test Vám dá na konci zpětnou vazbu
 • Test můžete zkoušet jak často a kdykoliv se Vám chce

Anketa

Jak byly dnešní úkoly náročné?

Celkový počet hlasů: 18