Cíle

 • Pochopit strukturu otázek a odpovědí
 • Naučit se používat všechny studijní pomůcky
 • Seznámit se se skupinou

Den 1

 • Úkol 1: Shlédněte video
 • Úkol 2: Odpovězte na otázky
 • Úkol 3: Seznamte se se Seznamem
 • Úkol dobrovolný: Oprava chyb

Den 2

 • Úkol 1: Test
 • Úkol 2: Flash karty - doplnit a pracovat s nimi
 • Úkol 3: Přečíst si pravidla hry 1 a 2
 • Úkol dobrovolný: Oprava chyb

Den 3

 • Úkol 1: Poslech rozhovoru
 • Úkol 2: Výslovnost - teorie a úkol (v pracovním sešitě)
 • Úkol 3: Doplnit výslovnost do Flash karet
 • Úkol 4: Přepis fonetického textu

Den 4

 • Úkol 1: Revize - Quiz
 • Úkol 2: Test - překlad

Den 5

 • Úkol 1: Osobní e-mail
 • Úkol 2: Práce s Googlem v angličtině
 • Úkol 3: Oprava Google translate

Den 6

 • Úkol 1: Projít si zpětnou vazbu
 • Úkol 2: Projít si testy znovu, je-li třeba
 • Úkol 3: Projít si znovu pravidla hry a slovíčka

 

Den 7

 • Místo: Učebna
 • Zpráva: Enjoy!

Slovní zásoba

I [a:ɪ] já
 
you [jʊ:] ty, vy
 
it [ɪt] to, ono
 
a/an [ə/ən] nějaký jeden
 
how [haʊ] jak
 
what [wət] co; jaký
 
and [ən] a
 
am [ɪz] jsem
 
is [ɪz] je
 
are [ə:] jste, jsou
 
long [lɒŋ] dlouhý
 
too [tuː] příliš
 
very [ˈverɪ] velmi
 
quite [kwaɪt] docela
 
a cook [kʊk] kuchař
 
a dog [dɒg] pes
 
a bus [bʌs] autobus
 
a car [kɑː] auto
 
a train [treɪn] vlak
 

Gramatika

Základní struktura otázek