I [a:ɪ] já, you [jʊ:] ty, vy, it [ɪt] to, ono, a/an [ə/ən] nějaký jeden, how [haʊ] jak, what [wət] co; jaký, and [ən] a, am [ɪz] jsem, is [ɪz] je, are [ə:] jste, jsou, long [lɒŋ] dlouhý, too [tuː] příliš, very [ˈverɪ] velmi, quite [kwaɪt] docela,
today [təˈdeɪ] dnes, cook [kʊk] kuchař, dog [dɒg] pes, bus [bʌs] autobus, car [kɑː] auto, train [treɪn] vlak
 
Chápu strukturu otázek a odpovědí
[:] [θ] [ð] [ŋ]
Stáhnout > Pracovní sešit - Týden 1.pdf