Pro studenty

Navíc PDF
Zájmena Zájmena.pdf
Stavba otázek Stavba otázek.pdf
Nepravidelná slovesa Nepravidelná slovesa.pdf
Pavouk Pavouk.pdf
1. Fáze
Kapitola PDF
Seasons Textbook.pdf / Řešení.pdf / Otázky.pdf
Myši Myši.pdf
Visit to the Zoo Textbook.pdfŘešení.pdf / Otázky.pdf
Eating out Textbook.pdf / Řešení.pdf
Interesting barbecue Textbook.pdf / Řešení.pdf
Bits of my life Textbook.pdf / Řešení.pdf / Otázky.pdf
Modern way to die Textbook.pdf

Na konci této fáze budu:
  • Mít slovní zásobu 600-800 slov.
  • Rozumět principům, na kterých angličtina stojí.
  • Perfektně a rychle klást otázky a reagovat na ně.
  • Hovořit ve všech anglických časech o tom, co se stalo, děje, či co se plánuje.
2. Fáze
A PDF
Accept Accept.pdf
Achieve Achieve.pdf
Add Add.pdf
Affect Affect.pdf
Afford Afford.pdf
Agree  
Allow  
Answer  
Appear  
Argue  

3. FCE training

FCE training.pdf

 

Fun With Words

Tato fotogalerie je prázdná.