A: Abbreviations & Acronyms - Srandy se zkratkami

19.12.2016 13:52

Na konci najdete seznam vtipných a často užívaných zkratek v každodenní komunikaci.

Jak se používají zkratky?

Zkrácená věda o zkratkách:

1.   Američáné jsou ráznější a rádi při psaní zkratek mlátí do klávesnice tečky. Britové se ve své diplomatičnosti tečkám vyhýbají.

 • (UK) Mr, kg, Ltd [Mister, kilogram, s.r.o.]
 • (US) Mr., kg., Ltd.

2.a   Dělá-li se zkratka z počátečních písmen, tak dostane člen, a důraz při vyslovování dáme na poslední písmeno [*to je ve slovnících vyznačené apostrofem ' nahoře]. Ale to už jste věděli, jen jste si to oficiálně nepoznamenali do deníčku.

the BBC [ðə bi: bi: 'si:], the USA [ðə ju: es 'ei], the CIA [ðə si: ai 'ei], the FBI [ði: ef bi: 'ai]

2.b   Člen se před zkratkou řídí výslovností daného písmene, ne slova, kterému jsme první písmeno vzali.
 
 • an EU country [ən i: 'ju: ˈkʌntrɪ], a US diplomat [ə ju: 'es ˈdɪpləˌmæt], an MP [ən em 'pi:], the RSPCA [ði: a:r es pi: si: ei]
* pokud je pro Vás všeobecný princip vyslovování členů, a členy vůbec, španělskou vesnicí, tak se podívejte na tento článek o členech. Je tam i video, takže Vás členy budou i bavit! oh, yes...
 
3.   Šmarjá, co je to akronym? > To je pořád zkratka, jen se nehláskuje a místo toho se čte jako slovo. Většinou je poznáte podle toho, že nemají člen a nebo z praxe, protože se používají v mluvené řeči tak často, že se stali známějšími než jejich plná verze. 
 
 • Však kdo by si pamatoval, co to znamená UNESCO [ju:'neskəʊ] ? > the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - stejně nabubřelé jako dlouhé!
4.   A když je toho více, tak to má samozřejmě -s. Občas ještě můžete najít starý zápis s apostrofem 's.
 
 • the 1980s (kdysi psáno 1980's = osmdesátky), CDs (compact disc = cédéčka)...
Zde slíbený seznam oblíbených zkratek:
 
 • ASAP [ei es ei 'pi:] = as soon as possible, alias včera bylo pozdě. Na tuhle zkratku se mě jednou ptala moje studentka. Je účetní a koukává tedy do mezinárodní komunikace, aby viděla 'kdo, co, komu a za kolik'. Když jsem jí to vysvětlila, tak se lekla, že jsou vlastně tyto e-maily urgentní a v kanceláři by se jim tedy měli opravdu věnovat! Po týdnu přišla zase (protože je to řádná studentka) a smála se, takovým tím bolestivím způsobem, prý je to napsané v KAŽDÉM e-mailu, takže to vlastně ztratilo význam. 
 
 • RSVP [a: es vi: 'pi:] = répondez, si'l vous plaît, tzn. odpovězte prosím. Tak lidem většinou píšem, aby nám na to zase odpověděli, však to je definice komunikace. Proč tedy RSPV zmiňovat?
 • Praktické využití - napište: RSVP by 5th December, 2017 = Odpovězte prosím do 5. prosince 2017. Toto se obvzláště hodí, pokud organizujete nějakou konferenci, svatbu apod. a potřebujete kvůli rezervacím uzavřít do určité doby svůj seznam hostů. Rada z mé praxe organizování festivalů je, jim napsat datum 3 až 5 dní před skutečným deadlinem. A ještě lépe, nainstalujte si do gmailu add-on 'Boomerang', který Vám nahlásí, který příjemnce e-mailu do určitého data neodepsal, abyste se mohli připomenout. Při velkých akcích je toto rada nad zlato, nicméně já jsem za ní zaplatila spíš nervy a potem, než jsem na toto řešení narazila, thanks Google!
 
 • RIP [rest in pi:s] = Rest in peace, tedy odpočívej v pokoji. Všimněte si, že v mluvené řeči se v úctě toto prohlášení nezkracuje. Když někdo zemře, tak nepotřebujeme šetřit čas zkratkami. Zastavíme se, zamyslíme se nad svým životem a řádně vyslovíme soustrast Rest in peace. Nicméně v kondolencích na FB ([facebook] - dá se zkrátit jen písemně, jinak se čte celé) se plýtvat místem nemá, takže zneužijeme zkratky.
 • Pokud se Vám plete slovo 'peace' [pi:s] mír & 'piece' [pi:s] kousek, tak myslete na to, že ve slově mír je hrášek 'pea' [pi:]. Internet se touto výslovnostní shodou už zabýval, takže na Google na mě vypadlo toto (viz. obrázek).
 
 
 
 • LOL [el ou 'el] = Laughing Out Loud, protože se neusmívám (smajlík se nehodí), ale přímo se směji nahlas! Ve zprávách je těžké vyjadřovat emoce, proto potřebujeme emotikony (emoticon = emotion icon) a nebo zkratky. Vtipné je, že starší generace občas používají LOL trošinku jinak: I've heard that your cat died. LOL. = Slyšel/a jsem, že Ti umřela kočka. LOL.' Taková zpráva by mě zděsila! Oni se mi posmívají? Nemají rádi kočky? Až se uklidním, tak mi dojde, že LOL pro ně znamená Lots Of Love. K tomuto nedorozumění docházelo tak často, že už jej chápeme, ale kromě starších generací jej skutečně nikdo nepoužívá. LOL.
 • ROFL [rəʊliŋ on ðə flo: la:fiŋ] = Rolling On the Floor Laughing, tj. válím se smíchy po zemi (české, za břicho se popadám). Prostě jde o upgrade LOL. Když totiž něco nadužíváte (viz. příběh o ASAP), tak jej potřebujete vylepšit a vygradovat.

 

 • CU [si: ju:] = See you! Brzy naviděnou! Nemám, co dodat. Snad jen historku o tom, jak mi jedna anglická puberťačka vyprávěla, jak na konec SMSky chtěla zkrátit: See you next time = Uvidíme se příště, na CU N T, což znamená to nejsprostší anglické slovo, které tu překládat nebudu. Nebo joo, tady je odkaz.
 • FYI [ef wai 'ai] = For your information, pro Vaší informaci. Když chceme zastrčit něco do konverzace aniž bychom na něco navazovali, nebo se o tom dál chtěli bavit.
 • BTW [bai ðə 'wei] = By the way - mimochodem. Když chceme stočit konverzaci někam jinam.
BONUS:
 • V angličtině se nepoužívá slova SMS, ale slova 'message'. Takže věta, přišla Ti SMSka je 'You've got a message'.
 • Tudíž se tedy ani neSMSkuje, použije se sloveso 'to text'. Napíšu Ti později 'I'll text you later'.
 • Taky existuje 'to sext', což je přesně to, jak to zní, 'textování' erotických 'message'.
A pak že zkratky nejsou sranda :) psala jsem o nich celé odpoledne, snad se hodí a pobaví. Enjoy! LOL!

Máte poznámku, či dotaz?

How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

AlbertScace 04.06.2018
The men's prostate is the central section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The men's prostate is located just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really miserable and inconvenient for your patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections with the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common coming from all forms of prostate infection. It is caused by bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition connected with a particular defect in the gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be brought on by trauma towards the urinary tract or by infections via other parts in the body. A patient may feel testicular pain, spine pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal of the prostate defect accompanied by making use antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not to determine the sources of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe intensive exercise and lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper weight loss program is important. These are some in the actions to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for overall health and it'll also maintain your urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations a week will assist to prevent prostate cancer.

3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef per week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an appropriate diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to look at to make sure a proper prostate is to go for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you must select prostate examination at least once per year.

Přidat nový příspěvek