Archiv článků

19.12.2016 13:52
Na konci najdete seznam vtipných a často užívaných zkratek v každodenní komunikaci. Jak se používají zkratky? Zkrácená věda o zkratkách: 1.   Američáné jsou ráznější a rádi při psaní zkratek mlátí do klávesnice tečky. Britové se ve své diplomatičnosti tečkám vyhýbají. (UK) Mr, kg, Ltd...
09.12.2016 15:54
Agree, and accept your fate. - Souhlas a přijmi svůj úděl. Co to znamená? to ACCEPT = přijmout, akceptovat to AGREE = souhlasit A moudrostí dne je? To accept se nedává před slovesa, místo toho se tam dává agree She has agreed to come on a date with me. = Souhlasila, že se mnou půjde na...
09.12.2016 14:04
Vzhůru nám nad hlavy! Jak ABOVE tak OVER znamená nějakou verzy významu slova nad. Cože? Nad můžeme mít více verzí? No, jasně, pojďme trochu fantazírovat. ABOVE 1) Výše než Máte-li vodu nad kolena, tak: You have water above your knees. A pokud máte obrázek pověšený nad topením, tak: You...
06.12.2016 23:47
BE ABOUT TO - krásná fráze, která Vám zachrání manželství? Pokud znáte BE GOING TO, tak tohle pro Vás bude trochu snazší pobrat, protože obojí hovoří o budoucnosti a u obojího si můžete hrát s BE, které ABOUT TO předchází. Vysvětlím. K čemu to je? BE ABOUT TO se dává před sloveso, tedy před...
06.12.2016 23:39
O čem ty knihy / přednášky atd jsou? ABOUT je pro smrtelníky. (pohádky, beletrie a populárně nučné knihy)     This children's book is about Africa. = Tato dětská knížka je o Africe.     We are having a conversation about money. = Bavíme se o penězích.   ON je pro...
06.12.2016 22:48
BE ABLE TO + infinitive = být schopen/a něco dělat Má v podstatě stejný význam jako can = mohu, jenže can má jednu podstatnou nevýhodu, kromě svého tvaru pro minulý čas could, nelze použít v žádném jiném čase. Podívejme se, co všechno umí tohle šikovné BE ABLE TO: Budoucnost: I am busy now,...
Záznamy: 1 - 6 ze 6